Đăng ký, ký quỹ, rút vốn và các hoạt động khác mất bao lâu?

Cam kết mọi dữ liệu là thật và được cập nhật mỗi ngày!

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Ký quỹ tối thiểu

50€

Tạo Tài khoản

3-8 phút

Xác minh Tài khoản

1-8 giờ

Thời gian ký quỹ

1-2 phút

Thời gian rút tiền

35-72 giờ

Phí (Bán/ Mua)

Rất nhỏ

Phí (hoa hồng)

0% hoa hồng

Đơn vị tiền tệ sử dụng

USD, EUR, GBP

Xem cách ký quỹ & rút tiền, mua và bán CFD và nhiều hoạt động khác tại Capital.com!

Mọi video được tạo từ tài khoản thực và tiền thực!

Cách mở giao dịch trên nền tảng Capital?

Cách đóng giao dịch trên nền tảng Capital?

Bắt Đầu Ngay

One template, all you need

"The best money I have spent in my life. I saw a 1200% increase in my conversion rates and doubled my revenue in just three hours”.

No One Ever
CEO & Founder