Đăng ký, ký quỹ, rút vốn và nhiều hoạt động khác mất bao lâu?

Cam kết mọi dữ liệu là thật và được cập nhật mỗi ngày!

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Ký quỹ tối thiểu

50$

Tạo Tài khoản

2-5 phút

Xác minh Tài khoản

3-8 giờ

Thời gian ký quỹ

1-2 phút

Thời gian rút tiền

24-72 giờ

Phí (Bán/Mua)

Tối thiểu

Phí (hoa hồng)

0% hoa hồng

Phí rút tiền

5$

Đơn vị tiền tệ sử dụng

USD$

Xem cách ký quỹ & rút tiền, bán và mua cổ phiếu và nhiều hoạt động khác tại Etoro!

Mọi video được tạo từ tài khoản thực và tiền thực!

Cách mua cổ phiếu trên nền tảng Etoro?

Cách bán cổ phiếu trên nền tảng Etoro?

Bắt Đầu Ngay

One template, all you need

"The best money I have spent in my life. I saw a 1200% increase in my conversion rates and doubled my revenue in just three hours”.

No One Ever
CEO & Founder