Đăng ký, ký quỹ, rút vốn và các hoạt động khác mất bao lâu?

Cam kết mọi dữ liệu là thật và được cập nhật mỗi ngày!

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Ký quỹ tối thiểu

200$/180€

Tạo Tài khoản

2-5 phút

Xác minh Tài khoản

3-8 phút

Thời gian ký quỹ

1-2 phút

Thời gian rút tiền

24-72 giờ

Phí (Bán/ Mua)

Rất nhỏ

Phí (khác)

Phí (hoa hồng)

5$

Đơn vịi tiền tệ sử dụng

USD

Xem cách ký quỹ & rút tiền, mua và bán CFD và nhiều hoạt động khác tại eToro!

Mọi video được tạo từ tài khoản thực và tiền thực!

Cách giao dịch Hợp đồng chênh lệch tại?

Cách đóng giao dịch Hợp đồng chênh lệch tại?

Bắt Đầu Ngay

One template, all you need

"The best money I have spent in my life. I saw a 1200% increase in my conversion rates and doubled my revenue in just three hours”.

No One Ever
CEO & Founder