Chứng khoán

Chọn nhiều kênh để so sánh:

Chứng khoán

Điện tử

CFDs

Gọi vốn cộng đồng

Mua bán cùng một cổ phiếu có thể dẫn đến nhiều kết quả khác nhau!

Ngưng. Trả. Phí. Cao

Lần cập nhật gần nhất: Tháng mười một 2021

Vị trí

Doanh nghiệp

Số lượng

Cổ phiếu

Phí

Lợi nhuận

#1

10.0

AIR.PA

0.00€

+1.43€

#2

10.0

AIR.PA

0.00€

-0.50€

#3

10.0

AIR.PA

-2.00€

-2.40€

One template, all you need

"The best money I have spent in my life. I saw a 1200% increase in my conversion rates and doubled my revenue in just three hours”.

No One Ever
CEO & Founder